Apvienokreditus.lv | Atbildīga aizņemšanās

Atbildīga aizņemšanās


Bioenergy Trade Ltd piedāvā iespēju salīdzināt kredītus un aizņemties no citu juridisku firmu mājas lapām, kuras darbojas un izsniedz aizdevumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un aizdevuma līgumiem, un apņemas tos ievērot visā aizdevumu līguma darbības laikā.

Aizdevuma mērķis.

Bioenergy Trade Ltd reklamē citas juridiskas firmas, kas izsniedz aizdevumus līdz EUR 100 000 apmērā ar atmaksas termiņu līdz divdesmit gadiem, Izsniegto aizdevumu mērķis ir īslaicīgu finansiālu problēmu atrisināšana, un nevar tikt uzskatīts par papildus ienākuma avotu. Kreditori iesaka aizņemties tikai tādu summu, kas ir nepieciešama, un kādu aizņēmējs izvēlētajā aizdevuma atmaksas termiņā spēs atmaksāt.

Aizdevuma izmaksas.

Visas ar aizdevumu saistītās izmaksas ir norādītas kreditoru aizdevumu līgumos un to aizdevumu izmaksas grafikos. Juridiskās firmas nekad nepieprasīs veikt nevienu citu maksājumu kā tikai to, kas norādīts aizdevuma līgumā un aizdevumu atmaksas grafikā.

Atteikuma tiesības un Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa.

Lai samazinātu ar aizdevuma izmantošanu saistītās izmaksas ir ieteicams atmaksāt aizdevumu pēc iespējas īsākā termiņā. Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, vai no dienas, kad aizņēmējs ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma, rakstveidā informējot par to. Aizņēmējam ir tiesības pilnībā atmaksāt kredītu pirms termiņa, samaksājot procentus tikai par aizdevuma faktisko lietošanas laiku un komisiju par aizdevuma izsniegšanu.

Aizdevuma atmaksas datuma kavējums un tā sekas.

Kreditori pēc aizņēmēja lūguma var pagarināt aizdevuma atmaksas datumu pēc aizdevumu līgumā noteiktās kārtības. Aizdevuma atmaksas kavējuma gadījumā kreditori vispirms visiem iespējamajiem līdzekļiem mēģinās sazināties ar aizņēmēju, lai informētu par aizdevuma atmaksas datuma kavējumu un brīdinātu aizņēmēju par iespējamajām sekām sakarā ar aizdevuma atmaksas datuma kavējumu. Aizdevējam ir tiesības nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, kuru izdevumus sedz aizņēmējs.