Apvienokreditus.lv | Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi


Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Mājas lapā esošā informācija nesatur un nevar tikt uzskatīta par konkrētu piedāvājumu konkrētu produktu vai pakalpojumu pirkšanai, pārdošanai.

Mājas lapā tiek apkopota informācija par citu juridisku firmu piedāvātajiem/sniegtajiem pakalpojumiem. Konkrētas detalizētas, paskaidrojošas atbildes uz Apmeklētāja interesējošajiem jautājumiem (piemēram, norādes par kavētiem maksājumiem, norādes par neveiktiem maksājumiem, darbības kodekss/politika par atbildīgu kreditēšanu, maksu atklāšana, tostarp gada procentu likmes (GPL) atklāšana, atjaunošanas politikas atklāšana, kontaktinformācija u.c.), kas radušies apmeklējot Mājas lapu, ir pieejamas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Mājas lapā ietvertā informācija un veicamās funkcijas negarantē, kā arī neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām, kā arī nav atbildīga par mājas lapā esošās informācijas piemērotību katram apmeklētājam.

Informācija, kas tiek atspoguļota Mājas lapā, ir uzskatāma par informatīvu (informatīva rakstura) un Īpašnieks nav atbildīgs par Mājas lapas Apmeklētāju pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām darbībām, kas tiek veiktas pēc Mājas lapas apmeklējuma un atsaucoties uz Mājas lapā ievietoto informācijas apjomu vai ieteikumiem. Mājas lapā sniegtā informācija netiek atsevišķi pārbaudīta, tā tiek ievietota pamatojoties uz drošiem informācijas avotiem.

Mājas lapā norādītās izmaksas ir sniegtas informatīviem nolūkiem, ja vien mājas lapā nav norādīta cita informācija. Izmaksas noteikti ieteicams pārbaudīt pirms konkrēta darījuma veikšanas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Īpašnieks ir tiesīgs Mājas lapā izvietot saites uz citu fizisku un/vai juridisku personu piederošām vai pārraudzībā esošām mājas lapām, pamatojoties uz to Mājas lapa var saturēt šāda veida ārējās saites, t.sk. piekļuvi trešās puses mājas lapām, kā arī var piedāvāt vai informēt par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem utml.

Mājas lapas izveidotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem (tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem), kas radušies no Mājas lapas izmantošanas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par Mājas lapas pieejamību informācijas tīmeklī.

Informācija, kas ievadīta mājas lapā ievietotajās pieprasījuma veidlapās netiek atklāta trešajām personām.

Mājas lapā esošo informāciju var apskatīt un izdrukāt tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.

Mājas lapā ievietotie logo, preču zīmes un citu autoru darbi ir autortiesību materiāls, ko aizsargā Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Šie autortiesību materiāli ir Īpašnieka vai citu fizisku/juridisku personu īpašums.
Ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas būtu vērstas pret Mājas lapas sistēmas funkcionalitātes drošību, stabilitāti un ātrumu.

Bioenergy Trade Ltd ir tiesības jebkurā laikā ieviest citus mājas lapas izmantošanas noteikumus, kas stājas spēkā brīdī, kad jaunie noteikumi ir publicēti mājas lapā. Mājas lapas, t.sk. visas izvietotās informācijas, izmantošana pēc izmaiņām nozīmē, ka lietotājs piekrīt mājas lapas noteikumiem. Regulāri iepazīstieties ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem, jo tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pārtrauciet lietot Mājas lapu, ja Jums ir pretenzijas pret Konfidencialitātes politikas un/vai Mājas lapas Lietošanas noteikumiem, nav pieņemams to saturs, atsauce(-es) par autortiesībām.